Magazyn Sztuk w Galerii Zamkowej

Od września 2008 roku do kwietnia 2010 roku realizowany jest projekt Moje miasto. Bielsko-Biała, w postaci cyklu kilkudziesięciu, miesięcznych wystaw indywidualnych. Zaproszeni artyści wykonują we właściwym dla siebie stylu i technice prace przedstawiające ich własną wizję miasta. W projekcie biorą udział artyści m.in.:

  • Michał Kliś,
  • Inez Baturo,
  • Lech Helwig,
  • Tigran Vardikyan,

z młodszych twórców znaleźli się tu m.in.:

  • Joanna Rzeźnik,
  • Marcin Malicki,
  • Małgorzata Łuczyna.

Wśród artystów jest kilka osób, które nie wywodzą się z bielskiego środowiska artystycznego, ale gościnnie biorą udział w projekcie, gdyż jak sami twierdzą, miasto ich oczarowało i tym samym zainspirowało do stworzenia nowych prac. Swoje prace wystawią też artyści skupieni wokół pracowni plastycznej „Magazyn Sztuk” działającej przy Ośrodku Kultury Ochoty w Warszawie. Jednym z celów ochockich artystów jest integracja środowisk amatorów i profesjonalistów oraz różnych środowisk artystycznych w Polsce, w tym Bielska-Białej. Od czterech lat Magazyn Sztuk realizuje projekt p.t. „Plenery Beskidzkie”, w ramach którego artyści z Warszawy mają okazję poznać region Podbeskidzia. Jest to też okazja do wspólnego malowania artystów z Warszawy i Bielska – Białej. Od 2008 roku projekt przybrał charakter pleneru międzynarodowego. W Wiśle obok artystów z Polski malowali również zaproszeni artyści z Litwy. Innym powodem, dla którego artyści z Magazynu Sztuk zostali zaproszeni do bielskiego projektu jest realizowany od pięciu lat w Bielsku-Białej i od trzech lat w Warszawie projekt p.t. „Spotkania”. Są to wspólne wystawy, które są okazją do wymiany doświadczeń artystycznych i dają okazję obejrzenia prac artystów wywodzących się z różnych środowisk poddających się innym artystycznym wpływom.

Udział artystów, specjalizujących się w rozmaitych technikach i sposobach wypowiedzi plastycznej ma zapewnić różnorodność sposobu obrazowania miasta: od realistycznych pejzaży miejskich, poprzez portret satyryczny po abstrakcyjne instalacje przestrzenne; od tradycyjnego malarstwa, rysunku, grafiki poprzez tkactwo, projektowanie graficzne, ceramikę, fotografię, graffiti, po happening i sztukę video. Głównym celem projektu jest ukazanie Bielska-Białej jako miasta atrakcyjnego dla artystów jako tematu i jako miejsca, w którym mogą oni mieszkać i pracować. Proponowany projekt ma również za zadanie przeprowadzenie dialogu, pomiędzy sztuką bardziej tradycyjną, łatwiej przyswajalną, a nowoczesnymi metodami wypowiedzi twórczej, niekiedy kontrowersyjnymi.

Galeria Zamkowa Muzeum w Bielsku-Białej zajmuje cztery zabytkowe pomieszczenia na parterze historycznego zamku bielskiego. Jest ona zarazem komercyjną galerią sztuki współczesnej, oraz dodatkową przestrzenią ekspozycyjną przeznaczoną na muzealne wystawy czasowe. Na wystawy czasowe w Galerii Zamkowej przeznaczone są sale: Baszta i Strzelnica. Oba pomieszczenia są wyjątkowe ze względu na zachowane i wyeksponowane w ich murach relikty przeszłości, świadczące o dawnej świetności zamku oraz miasta. Baszta i Strzelnica to sale kameralne, świetnie nadające się do organizowania wystaw, gdzie historyczny charakter wnętrz dodatkowo podkreśla nowoczesność eksponowanych tu dzieł.

Wernisaż wystawy odbędzie się 7 sierpnia 2009 roku o godz. 18.00.