12 Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki

SZANOWNI PAŃSTWO,

12 MIĘDZYNARODOWY JESIENNY SALON SZTUKI organizowany przez Biuro Wystaw
Artystycznych w Ostrowcu Św. w październiku 2014 r. jest przeglądem
najciekawszych postaw twórczych artystów plastyków z Polski i
zagranicy. Stwarza to możliwości porównawcze, które pozwolą
usytuować nasze osiągnięcia w dziedzinie plastyki na szerszym tle
sztuki europejskiej. Warunki konkursu określone w regulaminie są
gwarantem wysokiego poziomu artystycznego pokonkursowej wystawy. Dlatego
też zachęcamy Państwa do czynnego w nim uczestnictwa, zwłaszcza, że
dotychczasowe konkursy legitymowały się wysokim prestiżem w polskim
środowisku plastycznym. Przesyłając niniejsze zaproszenie pozostajemy
w przekonaniu, że zechcą Państwo wziąć udział w 12
MIĘDZYNARODOWYM JESIENNYM SALONIE SZTUKI.

Organizatorzy


THE 12TH INTERNATIONAL AUTUMN SALON OF ART organized by the Bureau of
Artistic Exibitions in Ostrowiec Swietokrzyski i October 2014 is the
review of most interesting of the creative aspirations of fine arts
artists from Poland and abroad. This event creates the possibility of
comparative studies, which will place our achievements on European fine
arts’ broader background. Terms defined in the rules of competition
are the guarantee of the high artistic level of post-competition
exhibition. We encourage you to participate actively in it, especially
that the previous competitions were characterized by high prestige among
Polish art represen-tatives. Dear friends, by submitting this invitation
we are convinced that you wish to take part in 12th INTERNATIONAL AUTUMN
SALON OF ART.

Good luck, Organizators


 

BWA Ostrowiec
ul.Siennieńska 54 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel./fax: 41 263 20 48
www.bwa.ostrowiec.pl

Regulamin w formacie pdf: 12 Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki