Zajęcia plastyczne dla dzieci

brak zajęć

Dzień Godziny Odpłatność Pracownia
wtorek 17.00-18.00 80 zł za m-c duża
WYKŁADOWCA: 
 
zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 3-6 lat rozwijające twórcze i kreatywne myślenie oraz zdolności manualne. Zapewniamy miłą atmosferę kreatywnej zabawy oraz ciekawe i różnorodne techniki plastyczne.  Tematy  dostosowane do umiejętności  i możliwości uczestników zajęć. Zapewniamy materiały plastyczne.