PŁATNOŚCI

Opłaty za zajęcia można uiszczać w kasie Ośrodka lub wpłacać na rachunek:

Ośrodek Kultury Ochoty
ul. Grójecka 75
02 – 094 Warszawa

Citibank Handlowy S.A
nr rachunku: 29 1030 1508 0000 0008 1566 7018

W tytule płatności prosimy podać:

  1. Imię i nazwisko uczestnika zajęć
  2. Nazwę zajęć
  3. Nazwisko prowadzącego + nazwa placówki

UWAGA! OPŁATY ZA ZAJĘCIA NALEŻY DOKONYWAĆ DO 10. DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA „Z GÓRY”.