V urodziny Magazynu Sztuk

Nowa placówka zajmująca się edukacją artystyczną ruszyła od listopada 2005 r. Celami stały się różnorakie formy aktywności twórczej dla hobbystów i artystów nieprofesjonalnych. Zajęcia prowadzone przez dyplomowanych artystów plastyków, absolwentów wyższych szkół plastycznych i Akademii Sztuk Pięknych, przyciągały ciekawymi programami artystycznymi. Stopniowo w Magazynie Sztuk pojawili się nowi instruktorzy z bardzo atrakcyjnymi pomysłami. Zaczynaliśmy skromnie. Zajęcia odbywały się tylko popołudniami od poniedziałku do piątku. Dzisiaj pracownia „pęka w szwach”, pracujemy od rana do późnego wieczora 7 dni w tygodniu.

Szeroka oferta pracowni malarskich obejmuje różne dziedziny malarstwa, rysunku dla młodzieży, dorosłych i seniorów, formy paramalarskie dla dzieci oraz kursy hobbystyczne tj.: batik, malarstwo na jedwabiu, historia sztuki.
Magazyn Sztuk bierze również czynny udział w życiu artystycznym swojej dzielnicy i miasta a także kraju i Europy. Organizujemy i współorganizujemy wystawy, plenery i wszelkiego rodzaju artystyczne warsztaty, których celem jest propagowanie wartości plastycznych na niemal każdym poziomie.
Jedną z podstawowych aktywności wystawienniczych stał się cykl pt. „Artyści Zmagazynowani”. Jego celem jest zaprezentowanie aktualnych dokonań plastycznych artystów – instruktorów Magazynu Sztuk, a także zaproszonych gości.
W naszej dzielnicy organizujemy zaś wraz z pracownią „AngobA”, doroczne poplenerowe wystawy pracowni plastycznych Ośrodka Kultury Ochoty.
W wystawie bierze udział około 80 artystów: grupa Paleta z Centrum Artystycznego „Radomska 13”, grupa Impresja z Domu Kultury „Rakowiec”, Magazyn Sztuk, pracownia ceramiczna „AngobA”, a także artyści z zagranicy.
W życiu naszego miasta rokrocznie uczestniczymy w Nocy Muzeów, prezentując sylwetki młodych, dopiero, co wspinających się po szczeblach artystycznej kariery artystów, organizujemy warsztaty, prezentacje i wydarzenia artystyczne.
Na szczeblu ogólnopolskim realizujemy wystawy artystów z Warszawy oraz południa kraju pod nazwą „Spotkania”.
Staramy się także współpracować z innymi placówkami kulturalno-oświatowymi, czego przykładem jest impreza „Dni Seniora w Magazynie Sztuk” organizowana wspólnie z warszawskim Instytutem Edukacji Artystycznej.
Magazyn Sztuk jest pracownią plastyczną generującą najwięcej plenerów malarskich w Warszawie. Między innymi „Plenery Beskidzkie”, „Kamieńczyk i okolice”, „Plenery w Przestrzeni Miejskiej”, plenery na malowniczej duńskiej wyspie Aero.

W 2008 roku z inicjatywy artystów z Magazynu Sztuk został zrealizowany projekt finansowany z funduszy europejskich. Projekt trwał przez dwa lata. Wraz z partnerami z Litwy i Węgier uczniowie i artyści z Magazynu Sztuk szlifowali swoje artystyczne umiejętności na trzech plenerach: w Traku Voke (Litwa), Balaton (Węgry) i Kazimierz n/Wisłą (Polska). Zwieńczeniem projektu była wystawa poplenerowa w galerii Zadra w Warszawie.

Aktywność Magazynu Sztuk jest o wiele szersza, gdyż każdy artysta plastyk przychodząc do nas wnosi swoje doświadczenia zdobyte we wcześniejszej pracy tego typu w placówkach kulturalno-oświatowych. Staramy się podglądać pracę innych i korzystać z ich doświadczeń w dziedzinie edukacji artystycznej. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, których cele statutowe pokrywają się z ideą Magazynu Sztuk. Często wprowadzamy ciekawe kursy na określony czas, by sprawdzić zainteresowanie społeczne.

Magazyn Sztuk to także imprezy plenerowe, happeningi plastyczne, konkursy artystyczne, warsztaty edukacyjno-artystyczne dla mieszkańców Ochoty, Warszawy i okolic.

W ciągu 5 lat Magazyn Sztuk współpracował z:

 • Łazienkami Królewskimi w Warszawie (Wodozbiór, Podchorążówka),
 • Urzędem Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy,
 • Biblioteką Narodową w Warszawie,
 • Teatrem Ochota w Warszawie,
 • Galerią DGW w Warszawie,
 • Klubogalerią w Warszawie,
 • Galerią R.I.O. w Warszawie,
 • Galerią Zadra w Warszawie,
 • Centrum Handlowym Blue City,
 • Centrum Handlowym Reduta,
 • Warszawską Galerią Ekslibrisu,
 • Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie,
 • Praskim Centrum Wystawowym w Warszawie,
 • Galerią Zamkową i Galerią Baszta w Bielsku-Białej,
 • Miejskim Domem Kultury w Bielsku-Białej,
 • Biblioteką Publiczną w Raszynie,
 • Miejskim Ośrodkiem Kultury w Legionowie,
 • Galerią Brama w Brodnicy i wieloma innymi.