Projekt Moje Miasto – BB/24h

Projekt Moje Miasto - BB/24h - plakatGaleria Wystaw Czasowych – Bielsko Biała

BB/24h wystawa zbiorowa.

Projekt Moje miasto.

Wystawa dedykowana Kongresowi Kultury Województwa Śląskiego 2010.

Wystawa czynna: 01.09.2010 – 26.09.2010

Kurator: Iwona Koźbiał-Grzegorzek

Wystawa stanowi zakończenie projektu „Moje miasto. Bielsko-Biała”, który był realizowany od września 2008 roku w Galerii Zamkowej Muzeum w Bielsku-Białej.
Celem przedsięwzięcia była promocja miasta poprzez sztukę. Zabytkowa architektura, atrakcyjne usytuowanie geograficzne oraz ciekawa historia i kultura Bielska-Białej stanowiły dla twórców niewyczerpane źródło inspiracji.
W ramach projektu odbyło się siedemnaście wystaw, głównie indywidualnych, w trakcie których zaproszeni artyści przedstawili własną wizję miasta, zmaterializowaną poprzez malarstwo, grafikę, fotografię, ceramikę, tkaninę unikatową, instalacje przestrzenne czy biżuterię autorską.
Wystawie BB/24h towarzyszy katalog oraz o prezentacja niektórych prac, w postaci plakatów, w przestrzeni miejskiej Bielska-Białej, co tym samym promuje nasze miasto.