Konferencja „Edukacja – Sztuka – Integracja”

edukacja-sztuka-integracja

Zakład Arteterapii, Instytut Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Zakład Plastyki, Instytut Pedagogiki Akademii Podlaskiej w Siedlcach

oraz

Technikum Poligraficzne im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie

serdecznie zapraszają

na ogólnopolską konferencję naukową

„Edukacja – Sztuka – Integracja”

Honorowy patronat
J.M. Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
w Warszawie prof. dr hab. Jana Łaszczyka
JM Rektora Akademii Podlaskiej w Siedlcach prof. dr hab. Antoniego Jówki

współorganizatorzy konferencji:
Fundacja Wspólna Drog
Pracownia Twórczych Inspiracji ArteMa
Ośrodek Kultury Ochota – Magazyn Sztuk
Fundacja na Rzecz Młodzieży Niepełnosprawnej im. Marii Grzegorzewskiej

Konferencja odbędzie się 23 listopada 2009 roku w Warszawie, w Akademii Pedagogiki Specjalnej przy ul. Szczęśliwickiej 40 (sesje plenarne i obrady sekcji), w Instytucie Edukacji Artystycznej APS przy ul. Spiskiej 16 oraz w Galerii „Stawki” przy ul. Stawki 14 (warsztaty i wernisaż).

Celem konferencji jest wymiana poglądów przedstawicieli świata nauki i sztuki oraz zaprezentowanie idei, koncepcji nt. roli sztuki i szeroko rozumianej edukacji artystycznej we współczesnym społeczeństwie. Równolegle, intencją jest wymiana doświadczeń w zakresie praktycznych realizacji zadań artystycznych, wychowawczych, terapeutycznych w obszarze sztuki.

Proponujemy następujące obszary tematyczne:

  • sztuka a wspieranie rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • edukacja artystyczna i działania arteterapeutyczne
  • sztuka w naukach humanistycznych – aspekty filozoficzne, psychologiczne, antropologiczne, socjologiczne, pedagogiczne
  • rola sztuki w oddziaływaniach edukacyjnych, rehabilitacyjnych, resocjalizacyjnych
  • obszary sztuki i wychowania w edukacji

Prosimy o przesłanie potwierdzenia uczestnictwa do dnia 05.10.2009 r., na adresy e-mail:
janinaflorczykiewicz@poczta.fm oraz plaskota@aps.edu.pl
lub listownie na adres: Akademia Pedagogiki Specjalnej,
ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa,
z dopiskiem: „Edukacja-Sztuka-Integracja”.

Opłatę konferencyjną w wysokości 140 zł (udział czynny – publikacja tekstu, uczestnictwo w warsztatach, obiad, poczęstunek w trakcie przerw i wernisażu), lub 70zł (udział bierny – uczestnictwo w warsztatach, obiad, poczęstunek w trakcie przerw i wernisażu prosimy wnosić na konto:
Fundacja na Rzecz Młodzieży Niepełnosprawnej im. Marii Grzegorzewskiej
*06 1020 1055 0000 9702 0115* *5076*, z dopiskiem: „Edukacja Sztuka Integracja 2009”
do dnia 05.10.2009r.

W związku z planowanym, przedkonferencyjnym wydaniem publikacji prosimy o przesłanie tekstów wystąpień do 5 października 2009 r.

Wymogi edytorskie:

  • tekst artykułu do 12 stron; format Word, czcionka 12 Times New Roman, odstęp 1,5 wiersza, tekst wyjustowany,
  • przypisy należy zamieszczać wg standardu europejskiego na dole każdej strony, zgodnie ze wzorem: B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 2005, „Impuls”, s. 34.
  • do artykułu należy dołączyć abstrakt w jęz. polskim i angielskim (po 0,5 str.) oraz krótką notę biograficzną (3-5 zdań).Szczegółowe informacje i program zostaną podane w kolejnym komunikacie.

Serdecznie zapraszamy

Rada naukowa:
Prof. dr hab. Tomasz Rudowski (APS Warszawa)
Prof. dr hab. Joanna Stasiak (APS Warszawa)
Prof. dr hab. Tamara Zacharuk (AP Siedlce)
Dr hab. Małgorzata Orłowska (APS Warszawa)

Komitet organizacyjny:
dr Aleksandra Chmielnicka-Plaskota (APS Warszawa)
dr Janina Florczykiewicz (AP Siedlce)
dr Zbigniew Wałaszewski (APS Warszawa)
dr Marta Wiatr (APS Warszawa)