Totemy – wczoraj i dziś

JEŚLI NIE MASZ POMYSŁU NA FERIE ZIMOWE ZAPRASZAMY DO MAGAZYNU SZTUK

TOTEMY – WCZORAJ I DZIŚ

WARSZTATY PLASTYCZNE DLA DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W AKCJI ZIMA W MIEŚCIE 2007.
Miejsce prowadzenia zajęć:
Magazyn Sztuk ul. Filtrowa, lok 230
tel. (0 22) 659 43 37, 0 605 366 884

Czas prowadzenia zajęć:

czwartek godz. 13.00-15.00 (01.02.07; 08.02.07)
piątek godz. 14.00-16.00 (02.02.07;09.02.07)

Instruktor: Agnieszka Biardzka
Koordynator: Joanna Sułek- Malinowska

ZAGADNIENIE PROGRAMOWE: Nauka wizualizacji abstrakcyjnych pojęć i symboli.

CELE:

  • przedstawienie zagadnienia dotyczącego Totemów,
  • zaznajomienie z historią powstawania symboli,
  • kształcenie wyobraźni przestrzennej i abstrakcyjnej,
  • dążenie do estetycznego wykonania prac,
  • wyrażenie własnej indywidualności,
  • rozwijanie kreatywności w myśleniu.

Zajęcia finansuje Wydział Sportu, Turystyki i Wypoczynku dla dzielnicy Ochota