Od realizmu do abstrakcji

 

 

Dzień Godziny Odpłatność Pracownia
Środa  11.00-14.00 100 zł za miesiąc Malarska małą
INSTRUKTOR: MAREK EJSMOND-ŚLUSARCZYK Tel. 0 501 718 601

Zajęcia malarskie pod tytułem Od realizmu do abstrakcji to warsztaty mające na celu kompleksowe zapoznanie uczestnika z drogą jaką należy pokonać do świadomej kreacji malarstwa abstrakcyjnego poprzez poszczególne etapy; od realistycznego przedstawienia, deformację malarską, dla której podstawą jest realny obraz, poprzez daleko posuniętą syntezę, aż po czystą abstrakcję. Zajęcia będą podzielone na 4 etapy po 4 godziny, w czasie których podane zostaną procesowi odrealnienia wybrane przez uczestnika tematy: własne zdjęcia, kompozycje realistyczne (pejzaż, martwa natura, model ludzki) i inne prace figuratywne. Po zakończeniu cyklu 4 spotkań proces ulega powtórzeniu, ale punktem wyjścia jest inny motyw realistyczny. Zajęcia trwają od października do czerwca – 9 miesięcy. Efektem końcowym będzie cykl prac abstrakcyjnych plus prace tworzące drogę przemiany od realizmu do abstrakcji (około 30 obrazów w pełnym toku zajęć). Dzięki takiej formule zajęć uczestnik będzie mógł w przyśpieszonym czasie poznać rozwój i formowanie się stylów malarskich artystów nowoczesnych, np.: Henri Matisse i mieć szansę rozwoju własnego stylu. Przy okazji zajęć będzie można zgłębić różne techniki malarskie: temperowa, akrylowa, olejna, mieszane.

Przykład:

1 zajęcia: w czasie 4 godzin malujemy pejzaż na podstawie zdjęcia zrobionego w ramach zadania przez każdego z uczestników. Powstaje obraz realistyczny.

2 zajęcia: na podstawie obrazu i zdjęcia obrazu tworzymy obraz przetworzony poprzez zwiększenie ekspresji, uproszczenie brył, modyfikację kolorystyki. Tak, jak np.: kubizm, pointylizm czy fowizm.

3 zajęcia: następuje dalsza modyfikacja/synteza obrazu poprzez redukcję kolorystyczną i dalsze uproszczenie pejzażu, który jest nadal rozpoznawalny.

4 zajęcia: obraz zostaje pozbawiony wartości literackich, plamy barwne tracą znaczenie. Zaczynamy na ich podstawie luźno komponować płaszczyznę obrazu, ciągle modyfikując także kolorystykę dzieła.