Wystawa malarstwa VAN GOGH

VanGogh - zaproszenieOśrodek Kultury Ochoty wraz z Partnerami
29 czerwca 2010 o godzinie 19.00 zorganizowały wernisaż wystawy malarstwa VAN GOGH.VanGogh - plakat

Koordynator projektu: Ośrodek Kultury Ochoty (Polska)
Partnerzy: Trakų Vokės bendruomenės kultūros centras(LITWA),
TEMI Fővárosi Művelődési Háza (Węgry).

Galeria ZADRA
ul. Andersena 29 w Warszawie

Wystawa będzie trwała od 29.06.2010 do 19.07.2010

Głównym założeniem projektu VAN GOGH jest budowa partnerstwa między ośrodkami kultury z Polski, Litwy i Węgier, którego celem jest wymiana doświadczeń w zakresie edukacji artystycznej osób dorosłych. Odbiorcami naszego projektu są uczestnicy warsztatów malarskich organizowanych przez nasze instytucje, malarze amatorzy. Są to przede wszystkim seniorzy, osoby dorosłe, a także instruktorzy malarstwa, pracownicy centrów kultury.

W ramach projektu zorganizowane zostały trzy międzynarodowe plenery malarskie, w każdym kraju partnerskim. Były to wyjazdy zagraniczne z aktywnym udziałem słuchaczy. Oprócz tego w każdym kraju zostały zorganizowane warsztaty z obsługi Internetu i poczty elektronicznej oraz kurs języka angielskiego dla pracowników i słuchaczy. Zajęcia te pozwoliły uczestnikom projektu brać udział w przygotowaniu strony internetowej, galerii prezentującej prace wykonane podczas plenerów – będącej jednym z rezultatów projektu.

Mamy nadzieję, że dzięki temu projektowi przełamane zostały bariery kulturowe i językowe. Aktywne uczestnictwo seniorów i dorosłych słuchaczy w otwartej Unii Europejskiej spowodowało wzrost ich poczucia własnej wartości, pewności siebie. Odbiorcy projektu nabyli także umiejętności pracy w grupie międzynarodowej, wzrosła ich wiedza na temat różnorodności kultury europejskiej.

Efekty dwuletnich działań artystycznych można obejrzeć na finałowej, międzynarodowej wystawie prac w Warszawie. Zwieńczeniem współpracy jest katalog prac wszystkich uczestników projektu.