Olga Prokop-Miśniakiewicz

Ukończyłam studia na Wydziale Architektury w Warszawie gdzie pod kierunkiem prof. Henryka Dąbrowskiego oraz Ludomira Słupeczańskiego uczyłam się rysunku. W czasie studiów miałam też okazję uczyć się malarstwa pod kierunkiem Franciszka Maśluszczaka. Brałam udział w programie wymiany studenckiej z Uniwersytetem w Detroit, USA.

Dyplom pod kierunkiem dr Jacka Cybisa obroniłam w 1992 roku.

W roku 2009 roku rozpoczęłam naukę malarstwa w pracowni artysty malarza Leona Michny a także naukę portretu i akwareli w Magazynie Sztuk.

W 2013 roku ukończyłam z wyróżnieniem studia podyplomowe na Wydziale Grafiki i Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na kierunku Malarstwo i Rysunek (pracownie prof. Andrzeja Grendy i prof. Mariana Kępińskiego).

Obecnie odbywam artystyczne studia magisterskie w Instytucie Edukacji Artystycznej APS w Warszawie gdzie przygotowuję dyplom w pracowni rzeźby prof. Macieja Zychowicza.

Jestem członkiem Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików.