Zajęcia plastyczne dla młodzieży

brak zajęć

Dzień Godziny Odpłatność Pracownia
Piątek 18.00-20.00 100 zł za m-c Mała
WYKŁADOWCA: 

zajęcia plastyczne dla młodzieży w wieku 12-18 lat
 
– możliwość realizacji teczek i przygotowania do egzaminów do liceów plastycznych i ASP,
– podstawy i tajniki działań artystycznych, głównie z zakresu sztuk wizualnych,
– nauka podstawowych technik rysunkowych ( ołówek, węgiel, sepia, pastele suche i olejne,   rysunek tuszem, oraz techniki mieszane) i malarskich (farby wodne: akryle, tempery, akwarele i   farby olejne i tempera jajowa), miniatury rzeźbiarskie w glinie czy plastelinie, 
– eksperymentalne stosowanie różnych spoiw i pigmentów,
– malarstwo i rysunek na sztaludze, studium modela i martwej natury, prace z wyobraźni na       zadany temat, nauka podstawowych zasad kompozycji, perspektywy i elementów budowy   obrazów
 
Zapewniamy materiały plastyczne.