Przygotowanie do szkół plastycznych

 

Dzień Godziny Odpłatność Pracownia
Piątek 18.00-20.00 100 zł za m-c Mała
INSTRUKTOR: MARTA RUTKOWSKA


W ZAKRESIE PRAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI PLASTYCZNEJ PRZEWIDZIANE SĄ NASTĘPUJĄCE GRUPY ZAGADNIEŃ:

  1. Szkice i studia z natury: studium postaci, studium głowy, dłoni, martwa natura, pejzaż, drzewo,  roślina, kwiat.
  2. Komponowanie form płaskich i przestrzennych z uwzględnieniem zasad kompozycji otwartej, zamkniętej, symetrycznej, asymetrycznej, rytmicznej, statycznej, dynamicznej etc. Podstawy projektowania graficznego.
  3. Twórczość plastyczna inspirowana utworem literackim i muzycznym.
  4. Realne, wirtualne, potencjalne, społeczne – ilustrowanie zjawisk rzeczywistych i fantastycznych z uwzględnieniem  postaci, ludzi, zwierząt, architektury, świata fauny i flory, żywiołów i kosmosu.
  5. Bryły, formy przestrzenne jedno i wieloelementowe.

Aktywność ucznia: obserwowanie i przedstawianie ruchu oraz proporcji ludzi, przedmiotów; nauka kadrowania,  zasady perspektywy, istotny detal.

Inwencja w zakresie stosowanych środków wyrazu, twórcza interpretacja natury.

W ZAKRESIE TEORETYCZNYM PRZEWIDZIANE SĄ NASTĘPUJACE GRUPY ZAGADNIEŃ:

  • Chronologia epok i stylów „ Od mistrzów z Lascaux do Banksy”
  • Kierunki i zjawiska sztuki dawnej i współczesnej w Polsce i na świecie.
  • Mistrzowie malarstwa, grafiki, architektury, rzeźby –
  • 100 najważniejszych nazwisk twórców.
  • Słownik terminów plastycznych – wybrane pojęcia.