Forma i wyobraźnia

 

Dzień Godziny Odpłatność Pracownia
Środa 17.00-20.00 100 zł za m-c Malarska duża
INSTRUKTOR: JOANNA SUŁEK-MALINOWSKA

Zajęcia warsztatowe dla młodzieży w wieku 13-18 lat.

Przewidywane zagadnienia programowe:

 • plama barwna w technikach malarskich
 • tajniki świata i cienia w rysunku i malarstwie
 • gamy barwne w malarstwie
 • tworzenie obrazów różnymi technikami
 • formy przestrzenne i pół przestrzenne oraz instalacje
 • doskonalenie warsztatu malarskiego (różnorodne techniki malarskie, impresje)
 • doskonalenie warsztatu rysunkowego, kreska jako forma wypowiedzi (techniki znane i nowatorskie)
 • inspiracje sztuką wielkich artystów, bezpośredni kontakt z dziełem sztuki
 • obserwacja z natury – rysunek konstrukcyjny oraz studium
 • praca z modelem
 • kompozycje w malarstwie i w rysunku
 • projektowanie i wykonanie znaków graficznych związek elementu graficznego z liternictwem
 • różne rodzaje monotypii