rysunek i malarstwo dla młodzieży

pierwsze zajęcia 13 stycznia 2023 r.

zajęcia rozpoczną się przy minimalnej liczbie uczestników – 5 osób

Dzień Godziny Odpłatność Pracownia
piątek 18.00-20.00 120  zł za m-c

 

Mała
WYKŁADOWCA: Marta Rutkowska

 

Program zajęć „RYSUNEK I MALARSTWO dla MŁODZIEŻY”
w Magazynie Sztuk w piątki w godz.18.00 –20.00 od 13 stycznia 2023r.

– Zapoznanie z różnorodnymi technikami rysunkowymi i malarskimi.

– Poznanie zasad perspektywy, kompozycji i proporcji, gam
kolorystycznych, tworzenie w pracach waloru i światłocienia.

– Rozwój umiejętności obserwacji i analizy otaczającej przestrzeni
i wykorzystanie tego w tworzeniu prac z natury.

– Inspirowanie do tworzenia (rysowania i malowania).
– Poznanie twórczości znanych artystów na tle epok w historii sztuki.

-Tworzenie prac z wykorzystaniem różnorodnych technik rysunkowych
i malarskich.

– Umiejętne stosowanie poznanych zasad w pracach plastycznych:
studium postaci, martwej natury, pejzażu czy abstrakcji.

– Rozwijanie wyobraźni, kreatywności i zdolności manualnych
uczestników zajęć.