Dziecko – rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego

Protokół z posiedzenia jury konkursu fotograficznego dla rodziców „Dziecko”

W dniu 30 kwietnia 2009 r. w Wydziale Kultury przy ul. Słupeckiej 2a, odbyło się posiedzenie jury konkursu fotograficznego dla rodziców „Dziecko”, organizowanego przez Magazyn Sztuk filię Ośrodka Kultury Ochoty.

W konkursie wzięło udział 16 osób, które nadesłały 46 prac.

Organizatorzy konkursu pragnęli zachęcić fotografujących rodziców do swobodnej wypowiedzi za pomocą nowoczesnego medium jakim jest fotografia cyfrowa, na temat własnego dziecka. Pod uwagę były brane przede wszystkim zapisane w zdjęciach uczucia i emocje łączące osoby fotografujące i fotografowane, jak również walory artystyczne i biegłość w posługiwaniu się tą formą wypowiedzi.

Jury oceniało w pracach szczególnego rodzaju uwagę, jaką wykazali się autorzy zdjęć – swego rodzaju empatię obserwatorską. Nadesłane zdjęcia okazały się wspaniałymi portretami przedstawiającymi głębię więzi łączących rodzica z dzieckiem, fotograficzny zapis czegoś co osoba postronna nie jest w stanie na pierwszy rzut oka dostrzec, zapis emocji – miłości rodzicielskiej uwiecznionej w zapisie wizualnym spojrzenia osoby fotografującej. Ten szczególny rodzaj patrzenia i obserwowania przez rodzica swojego dziecka.

Jury przyznało pierwszą i drugą nagrodę oraz wybrało 18 zdjęć 13 autorów na wystawę.