Młodzi Architekci w Ośrodku Kultury Ochoty

W dniu 22 kwietnia 2008 roku w Sali Lustrzanej Ośrodka Kultury Ochoty odbył się wernisaż wystawy pokonkursowej prac studentów I roku Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej na projekt sandu informacyjnego OKO połączonej z rozdaniem nagród.Przyznano dwa wyróżnienia, jedno wyróżnienie specjalne i nagrodę główną.
Wyróżnienia otrzymali:

  • Paweł Artyfikiewicz
  • Marcin Biliński
  • Filip Twardowski

    Nagrodę główną otrzymała Agnieszka Kotuniak.

    Nagrody i pamiątkowe dyplomy wręczali:

  • Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ochoty m.st. Warszawy Pan Krzysztof Kruk
  • Prodziekan Wydziału Architektury Pan Profesor Architekt Stefan Westrych
  • Pełniąca Obowiązki dyrektora Ośrodka Kultury Ochoty Pani Bożena Majewska

·  Kierownik Pracowni Architektury Sakralnej i Monumentalnej Profesor Konrad Kucza – Kuczyńsk