Polskie Pejzaże

polskie_pejzazeJan Gołębiewski urodził się w 1944 r. w Rembertowie koło Warszawy. Od  1945 r. mieszka w Pruszkowie, gdzie ukończył szkołę podstawową i liceum
ogólnokształcące.

Od wczesnego dzieciństwa rysuje a w latach szkolnych zaczyna malować.  Technika akwarelowa jest tą formą wypowiedzi, za pomocą której przedstawia swoje estetyczne przeżycia. Głównym tematem jego prac są rodzime pejzaże. Maluje też portrety i architekturę.

polskie_pejzaze_ZAP
wstęp wolny
Pawilon „Pod Okiem”, ul. Grójecka 79, Warszawa