Wernisaż Wystawy Jerzego Gorazdowskiego

Wernisaż Wystawy Jerzego Gorazdowskiego

Magazyn Sztuk filia Ośrodka Kultury Ochoty zaprasza na
Wernisaż wystawy rysunków przedstawiających projekty kostiumów i scenografii Jerzego Gorazdowskiego od dnia 11 marca 2011 roku od godz. 17.30.
Wystawę oglądać będzie można od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 20:00 do 11 kwietnia 2011r.Wernisaż odbył się w Ośrodku Kultury Ochoty ul. Grójecka 75. 

Jerzy Gorazdowski (1932-2008)

Urodził się 04.03.1932 w Krakowie. W 1956 roku ukończył studia na Akademii Sztuk Pięknych na wydziale scenografii pod kierunkiem profesora Daszewskiego. Jeszcze jako student zaprojektował scenografię do „Balladyny” w reżyserii prof. Aleksandra Bardiniego oraz kostiumów w „Ostatnich” Gorkiego w reżyserii Władysława Krasnowieckiego.
Od 1957 roku ściśle związany z TVP gdzie w latach 1957-2000 zaprojektował scenografię do około 100 sztuk teatralnych oraz całego szeregu programów rozrywkowych, publicystycznych i naukowych. Przez kilka lat był tam głównym scenografem redakcji dziecięcej za pracę, w której został odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Poza pracą w telewizji w latach 1962-1966 prowadził wykłady w Wyższej Szkole Teatralnej i opracowywał scenografię do licznych warsztatów teatralnych. Równocześnie współpracował z teatrami prawie w całej Polsce. Zrealizował około stu scenografii teatralnych. Pracował przy nadaniu ostatecznego kształtu artystycznego wielu festiwali, dla których opracował scenografię, przy czym był szczególnie związany z imprezami o charakterze folklorystycznym. W latach 1987-2002 wykładał na Akademii Sztuk Pięknych na wydziale scenografii.
Zmarł nagle 08.12.2008 roku. Koledzy scenografowie żegnali go słowami „zmarł jeden z pionierów, którzy plastykę małego ekranu podnieśli do rangi wielkiej sztuki – artysta, pedagog, ciepły człowiek …”

* Od 1958 aż do śmierci mieszkał na bliskiej Ochocie vis-a vis kina Ochota.