Marek Ejsmond-Ślusarczyk

kontakt: marekejsmond@wp.pl

Marek Ejsmond-ŚlusarczykMAREK EJSMOND – ŚLUSARCZYK Urodzony w 1974 r. w Warszawie.

Studiował na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP. Dyplom w pracowni malarstwa sztalugowego prof. Wiesława Szamborskiego obronił w 2000 r. zdobywając wyróżnienie rektorskie. Absolwent Studium Pedagogicznego warszawskiej ASP, a od 2009 roku nauczyciel mianowany. W 2014 roku obronił doktorat na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Często zapraszany do ogólnopolskich i międzynarodowych przeglądów, m.in.: na XX Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego, na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2004), zdobył Nagrodę Wojewody Zachodniopomorskiego, na II Warszawskim Festiwalu Sztuk Pięknych (2006), gdzie uzyskał 3 nagrodę. W 2006 r. uczestniczył w wydarzeniach: „Warszawa w Sofii”, „Warszawa w Berlinie. Współczesne malarstwo polskie”, w IV Międzynarodowym Biennale Sztuki na Kostaryce „Man + Woman = Creation” oraz „Nowych Tendencjach w Malarstwie Polskim” – Galeria Miejska BWA w Bydgoszczy. W 2007 roku jego prace można było zobaczyć na Biennale Malarstwa „Bielska Jesień” w tamtejszym BWA oraz na I Międzynarodowym Biennale Obrazu „Quadro-art 2007” w Łodzi. W 2007 roku otrzymał nagrodę doroczną kwartalnika Exit – nowa sztuka w Polsce oraz był stypendystą Funduszu Promocji Twórczości Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2009 roku odznaczony przez Ministra Kultury Bogdana Zdrojewskiego odznaką honorową „Zasłużony dla kultury polskiej” – za osiągnięcia w dziedzinie edukacji artystycznej oraz własną twórczość malarską.


Zobacz Galerię

sfera podmiejska 200-100cm