technologia malarstwa

brak zajęć

Dzień Godziny Odpłatność Pracownia
 czwartek  15.00-18.00  140 zł za miesiąc, seniorzy (60+)120 zł za miesiąc podwójna
WYKŁADOWCA: Maria Hulist

Na zajęciach uczestnicy poznają tajniki malowania od kuchni.

W programie:
– przygotowanie podobrazia
– rodzaje gruntu
– medium do tempery
– naturalne barwniki
– papier czerpany
– przygotowanie tempery jajecznej
Materiały po stronie uczestnika zajęć.

koszt: 140 zł miesiąc, seniorzy (60+)120 zł
Instruktor: Maria Hulist
dzień: czwartek
godzina: 15.00-18.00