kurs rysunku i malarstwa dla młodzieży

pierwsze zajęcia 22.09.2023 r.

zajęcia rozpoczną się przy minimalnej liczbie uczestników – 5 osób

Dzień Godziny Odpłatność Pracownia
piątek 18.00-20.00 140  zł za m-c

 

duża
WYKŁADOWCA: Marta Rutkowska

Program zajęć „KURS RYSUNKU I MALARSTWA dla MŁODZIEŻY”

dzień: piątek
godzina: 18.00-20.00

– Zapoznanie z różnorodnymi technikami rysunkowymi i malarskimi.

– Poznanie zasad perspektywy, kompozycji i proporcji, gam
kolorystycznych, tworzenie w pracach waloru i światłocienia.

– Rozwój umiejętności obserwacji i analizy otaczającej przestrzeni
i wykorzystanie tego w tworzeniu prac z natury.

– Inspirowanie do tworzenia (rysowania i malowania).
– Poznanie twórczości znanych artystów na tle epok w historii sztuki.
-Tworzenie prac z wykorzystaniem różnorodnych technik rysunkowych
i malarskich.

– Umiejętne stosowanie poznanych zasad w pracach plastycznych:
studium postaci, martwej natury, pejzażu czy abstrakcji.
– Rozwijanie wyobraźni, kreatywności i zdolności manualnych
uczestników zajęć.

Instruktor: Marta Rutkowska
całość kursu: 560 zł, płatność 140 zł miesiąc